Povijest

Ukratko o općini Vinica

Župa Vinička upisana je već 1334. godine, a castrum Vinica datira iz 1353. Godine, a kako se na ovom području križaju rimske prometne linije, postoji pretpostavka da je Vinica postojala i prije najstarijeg pisanog traga

Vinica dobiva sajamske povlastice ispravom braće Stjepana i Wolfganga Gyulaya, viničkih vlastelina, od 6. siječnja 1532. Pravo na tri godišnja sajma (na sv. Marka, Tijelovo i sv. Nikolu) i jedan tjedni sajam odobrava Nikola Istvánffy, a poveljom potvrđuje kralj Rudolf II. 24. veljače 1580. u Pragu. Kako su na sajmove dolazili i oni koji su zakidali na vagi, za takve su bile određene kazne. Izlagali su ih uz sramotni stup (pranger) i šibali. Isti stup je služio i za mjerenje, što je vidljivo po kamenoj mjerici za žito na prednjoj strani. Na njemu je bio natpis „Ivstam mensvr tenete“, poziv sa zahtjevom za pošteno mjerenje, Kip srama kako ga danas mještani nazivaju do 1903. nalazio se na ulazu u park Opeku, a danas je na Trgu Matije Gupca pokraj vatrogasnog doma.

sp_povijest02

Da je Vinica bila dobro razvijena nekada govori nam prvi pisani podatak o učitelju koji potječe iz 1638. kojom prilikom Petar Oškoci obavlja vizitu učitelja Blaža Samogiya. U to vrijeme stalnih polaznika škole nije bilo. Ugovorom između Filipa Wohlgemutha (kraljevskog nadzornika narodnih škola) i predstavnika sela Marčan, Vinica i Ladanje od 7. svibnja 1785. regulira se osnivanje trivijalne škole, kao i uzdržavanje učitelja. Nova školska zgrada počinje se graditi 1858. godine koja biva uništena u požaru iste godine, prije nego li je dovršena. Nova zgrada se gradi već sljedeće godine, i nju je pohađalo 235 obveznika. Grofica Terezija ud. Erdödy, rođ. Raczynska 1887. daje sagraditi djevojačku učionicu čime je dotadašnja škola bila podijeljenja po spolovima, što je bila želja tadašnjih župljana i župnika. Učiteljsku službu povjerava se sestrama milosrdnicama iz Zagreba. Kako su djeca zbog radova u polju često izostajala s nastave, grofica Terezija naređuje da od prosinca do ožujka 30 najsiromašnijih djevojčica dobije juhu, a svako dijete komad kruha. Zaslugom grofice Terezije, riješen je i problem pitke vode u školi izgradnjom vodovoda 1892.-1894. Osim grofice Terezije, đake su pomagale i obitelji Bobmelles i Peške te mnogi drugi.

Opčina Vinica se smjestila na sjeverozapadnom djelu Varaždinske županje. Općina zauzima površinu od 32.14 četvornih kilometara, na kojoj živi po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine 3389 stanovnika. U sastavu opčine Vinica nalaze se naselja Donje Vratno, Gornje Ladanje, Goruševnjak, Marčan, Pešćenica Vinička, Vinica, Vinica Breg.

vinica.općina slika

Općina Vinica graniči s općinama Petrijanec, Maruševec, Cestica i Donjom Voćom, a pćinsko središte Vinica prometno je dobro povezano s širom okolicom i županijskim centrom Varaždin, od kojeg je udaljena oko 20 km.

Općina Vinica također obiluje raznolikim kulturno povijesnim bogatstvima od kojih je svakako najpoznatiji Arboretum Opeka koji po ljepoti i bogatstvu biljnih vrsta zauzima prvo mjesto od tri arboretuma hrvatske baštine, a prostire se na 64 hektara površine.

Ukratko o Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Vinica.

Pronalaskom vatre čovjek se njome aktivno i koristi, ali mu ona često postaje problem. Zbog toga se morao od nje braniti, jer je „od dobrog sluge prerasla u gospodara“. Razvojem ljudskog društva, od najprimitivnijih vremena sve do današnjeg suvremenog doba, čovjek je neprestano izgrađivao adekvatni sistem zaštite od požara. Tako je povijest gašenja vatre jednako toliko stara kao i sama borba čovjeka s razornim prirodnim elementima. Povijest vatrogastva međutim, koliko i sam izum posebne štrcaljke za gašenje vatre.

Kao ni obljižni grad Varaždin, Vinicu nisu zaobišli požari. Povijesni dokumenti ukazuju na to da je ovo mjesto često puta kroz svoju bogatu povijest bilo uništeno požarima. Tako u arhivskoj građi nalazimo da je 1555. godine Vinica požarom nestala, ali je ubrzo obnovljena. Pretpostavlja se da je te godine u požaru stradao i prekrasni stari grad Vinica. Već ovaj primjer dovoljno govori o velikoj nesreći koja je pratila ovo mjesto.

Istražujući povijesni razvoj Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vinica prikupljeni arhivski dokumenti dokazuju, da je viničko Dobrovoljno vatrogasno društvo osnovano na veliku radost mještana Vinice i okolnih sela „obćom ponukom Presvijetlog gosp. Kr. Vrhovnog Župana Radoslava pl. RUBIDE Zichy dne 27. siječnja 1889“.

Jedno je od najstarijih  dobrovoljnih vatrogasnih društava u županiji i jedno od najstarijih seoskih vatrogasnih društava.

Osnivači društva, prvi funkcioneri pod čijim se rukovodstvom društvo razvijalo bili su:

  1. Boltek Marko – tadašnji bilježnik Općine Vinica, prvi predsjednik društva
  2. Kovačić Mijo – prvi tajnik društva
  3. Kralj Stijepan – tadašnji načelnik općine Vinica, prvi zapovijednik društva
  4. Mosess Hugo- trgovac iz Vinice, prvi blagajnik društva
  5. Grof Marko Bombelles – bio pokrovitelj osnivanja društva

Društvo je odmah započelo sa radom primitivnim vatrogasnim spravama; vatrogasnom ručnom špricom u koju se voda morala nalijevati, da bi se iz nje mogla pumpati u garište. Špricu je Društvu poklonio grof marko Bombeles, pokrovitelj društva, prilikom osnivanja.

Iste godine 21.ožujka izabrani «privremeni upravljajući odbor « novoosnovanog Društva obraća se Visokoj Kraljevskoj zemaljskoj vladi sa molbom da potvrdi; « Pravila vatrogasnog društva za trg Vinicu i bližnju okolicu.

Od prvih dana postojanja DVD u Vinici veliku pažnju poklanja stručnom osposobljavanju svojih kadrova. To je vidljivo iz prikupljena dokumentacije koja govori o tome da društvo nabavlja stručnu literaturu za svoj rad. Zanimljivo je da se društvo pojavljuje već u četvrtom broju vatrogasnog vjesnika od 15.veljače 1893.

Već 1896. Godine Društvo je izgradilo vatrogasno spremište sa zbornicom, koja je ubrzo postala mjesto okupljanja vatrogasaca i ostalih mještana. Gradnju su pomogli svi mještani, a veliku financijsku pomoć su pružili grof Marko Bombelles i grofica Terezija Erdödy. Zgrada je izgrađena na zemljištu, koje je društvu dodijelila zajednica Vinica. Važno je također spomenuti da je viničko društvo bilo jedno od rijetkih društava pretplaćeno na vatrogasnu štampu, jer se poklanjala velika pažnja stručnom informiranju, kao i praktičnim vježbama kao i teorijskoj nastavi.

Kroz povijest viničkih vatrogastva saznajemo jedan vrlo zgodan običaj društva. Svake jeseni skupljao se mošt u vrijeme berbe grožđa, a u listopadu se također skupljao kukuruz koji se kasnije mijenja za vino. To se vino kasnije koristilo na društvenim zabavama i plesovima koji su bili gotovo jedini prihod društva.

Jedan od najvećih i najtežih požara koji je zadesio ovaj kraj dogodio se 31. srpnja 1917. godine koji je ujedno imao i prvu ljudsku žrtvu. Izazvala su ga djeca igrajući se šibicama te su zapalila štagalj. Vatra se brzo širila te je zahvatila sve obližnje kuće         tj. Goricu. Zna se da je u požaru nestalo 70 kuća i gospodarskih zgrada. U knjizi „Opozake“ mjesni je kapelan je zapisao „dogodio se nesrećom veliki požar Vinici. Pokojnica da si nekaj spasi od svoje sirotinje skoći u svoju sobu, ali ju zahvati plamen i savim izgori. Izvućeno je iz ognja tek par kosti“ Iz matične knjige doznajemo, da je žrtva Ana Gjusar r. Cestar. Nakon tog događaja društvo intezivnje radi na svom stručnom uzdizanju i nabavi opreme. Te zahvaljujući grofici Tereziji Erdödy društvo dobiva novu mehaničku špricu, koja je mogla istovremeno dobavljati vodu iz bunara i prenositi je na gasište.
1a

Godine 1932. izabran je magistar farmacije Stijepan Milčetić za predsjednika društva. Od te godine pocinje plodonosni razvoj društva. Nabavlja se velika ručna vatrogasna šprica, a uz postojece vatrogasno spremište kupuje se jos jedna zgrada koja je preuređena za vatrogasnu dvoranu s pozornicom u kojoj su se kasnije održavale razne zabave na kojima je svirao tamburaški zbor društva koji djeluje od 1924. do 1935.

Godine 1936. počelo se sa izgradnjom vatrogasnog tornja, koji još i danas stoji na ponos mještana i vatrogasaca. Veliku zahvalnost društvo na tome duguje apotekaru Milčetić Stjepanu koji financijski i moralno pomaže društvu. Iste te godine u Varaždinu je održan je trubački tečaj na kojem je bilo prisutno 18 polaznika iz Vinice. U sklopu društva još je djelovala i glumačka sekcija koja je bila često gost kod drugih društava.

Povjesni trenutak za Viničko i Hrvatsko vatrogastvo dogodio se 15.08.1937. g. kada Zapovjednik DVD Vinica g. Marijan Dolanjski – Vatrogasni starjepina Vatrogasne župe Varaždin, vodi vatrogasce Vatrogasne župe Varaždin, Jelačić Placom u Zagrebu i traži odcjepljenje od vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije.

Iz statističkih podataka Popisa društva i vatrogasnih sprava od 12.veljače 1938.g. Vatrogasne župe Varaždin saznajemo da DVD Vinica po broju članova malo zaostaje za DVD Varaždinom, da članovi od početka imaju društvene odore, liječnika, barjak, sprave, tamburaški orkestar, limenu glazbu, pjevačko društvo. Društvene knjige vode uredno i točno, te služe za primjer ostalim društvima.

Dana 10. rujna 1939. godine održana je 50. obljetnica djelovanja Dobrovoljnog Vatrogasnog društva. O veličini te proslave nam govori i sačuvana originalna pozivnica.  Na 50. obljetnici društvo je brojilo 55 aktivnih i 6 pričuvnih članova i društvenog liječnika, te vodi sve društvene knjige.

Ratno razdoblje koje je započelo 1941. do 1945. ostavlja tragove na radu društva te tako imamo malo podataka o radu društva kroz ratno razdoblje. Novi režim NDH očito stavlja pod rigorozan nadzor DVD, u kojem su se oduvijek okupljali napredni, odlučni i slobodno nastrojeni ljudi. Iako imamo malo podataka zbog ratnih situacija, ali od sačuvanih podataka vidimo da je društvo i dalje dobro funkcioniralo.

Poslije završetka drugog svjetskog rata, društvo ponovo postiže svoj renome i razvija veliku aktivnost. Nabavlja dva motorna vatrogasna agregata i drugu opremu, a kasnije i jedna rabljena vatrogasna kola.

2

Dani rata i okupacije su prošli pa društvo ponovno počinje malo aktivnije živjeti, pa tako u arhivi možemo vidjeti da je društvo 1948. godine održalo 16 vježbi, plus jedno sudjelovanje na Javnoj vježbi u Varaždinu.

Negdje u proljeće 1950. godine osniva se prva ženska ekipa odnosno ženski vatrogasni odjel. Sve članice su bile mlade omladinke, koje vrlo ozbiljno i odgovorno pristupaju vježbama, ispočetka praćene podsmijehom i čuđenjem mještana Vinice, ali svojom ustrajnošću i mladenačkim žarom one su pokazale da su ravnopravni članovi Dobrovoljnog društva Vinica.

Kao što već znamo Dobrovoljno društvo je postalo ishodište raznovrsnih kulturno-povijesnih, sportskih, zabavnih i drugih aktivnosti u mjestu i okolici. Tako je 1954/55 osnovana prva limena glazba, koja prati svaki svečani nastup tog društva. Glavni inicijator tog osnivanja je Kovačić Stijepan dok je stručno vodstvo povjereno vojnom muzičaru FARA Karlu. Poslije tri godine dolazi do raspada limene glazbe na veliku žalost mještana Vinice, pa tako već 1959 dolazi do obnovljenog sastava koji su činila 8 članova pod vodstvom Željak Petra koji djeluju do 1962. godine.

Dobrovoljno vatrogasno društvo 1. 6. 1968. godine organizira vrlo uspješnu      80. godišnjicu aktivnog djelovanja, koju mještani dobro pamte po dobroj organizaciji i masovnom sudjelovanju oko 400 uniformiranih vatrogasaca i 17 zastava. Te godine društvo je brojilo 35 aktivnih, 119 podupirajućih i 17 začasnih članova. Pa tako 1970. godine Josip Broz Tito odlikuje društvo s odlikovanjem „Orden zasluga za narod sa srebrenom zvezdom“.

vatrogasci-07a

Svečana proslava 90-godišnjeg djelovanja DVD Vinica obilježava se 11. 6. 1978. godine, u prisutnosti velikog broja društveno političkih predstavnika iz Varaždina, gostiju i mještana. Društvo je  brojilo 52 aktiva člana, od kojih pored operativne ekipe djelovalo muško i žensko omladinsko odjeljenje. Od vatrogasne opreme Društvo je posjedovalo novo vatrogasno vozilo IMV kombi nabavljeno dijelom iz vlastitih sredstava, doprinosa građana, Vatrogasnog saveza općine i Mjesne zajednice Vinica, a na svečanoj proslavi predano Društvu. Uz ostale donatore Društvo dobiva na poklon i agregat marke Cigler.

vatrogasci-05a

U jubilarnoj 100. godini izgrađen je novi Vatrogasni dom i održana je svečana proslava povodom 100. obljetnice društva. Pokrovitelj KoKa Varaždin, doniralo je rabljeno Navalno vatrogasno vozilo marke Tam, a za počasnog člana imenovan je g Janko Peharda koji jepuno doprinio tom svečanom činu. Istog dana promovirana je i knjiga 100 g. vatrogastva u Vinici i izrađen je poseban poštanski žig. Upriličena je i primopredaja Nove vatrogasne zastave koju su donirali Anica i Marko Gerbus iz Marčana.

Natjecateljska “A” ekipa DVD Vinica 1992. godine postiže jedan od najvećih natjecateljskih uspjeha u povjesti DVD Vinice.  U Općinskom natjecanju vatrogasnog saveza Općine Varaždin mlada “A” ekipa DVD Vinica osvojila je 3. mjesto i dobila je priliku nastupiti na državnom natjecanju. Međutim zbog ratnog stanja u Hrvatskoj i teške financijske situacije, odlučeno je da se ne nastupi na državnom natjecanju.

Povodom proslave 110. godišnjice društva nabavljno je još jedno rabljeno navalno vozilo, većih operativnih mogućnosti marke DAF. Kupnju Vozila omogućili su mještani sela; Vinice, Marčana, Vinica brijega, Peščenice i Goruševnjaka svojim novčanim donacijama. Inicijator akcije prikupljanja novčenih sredstava bio je Josip Boltek.

Uz pomoć Varaždinske Županije i općine Vinica 2004. godine nabavljeno je rabljeno kombi vozilo VW koje i danas služi za prijevoz članova i drugih udruga sa područja općine za prijevoz svojih članova. Iste godine montiraju se stara vatrogasna kola na zid sale, tapaciraju se stolice, nabavlja se rabljena profesionalna oprema za kuhinju. Društvo otvara vlastiti  žiro račun prvi od Hrvatske samostalnosti. U suradnji moto-kluba Bombeles i DVD-a organizira se 2. moto susret u Vinici, a od ostvarene korist  društvo postavlja automatska vrata na spremištu društva. Iste su godine montirana i druga automatska vrata na spremištu iz vlastitih sredstava.

U sklopu proslave 120 g. DVD Vinica na prigodnoj svečanosti potpredsjednik Sabora RH g. Ivan Jarnjak dodjelio je ključeve vatrogasne cisterne za prijevoz pitke vode koju društvo koristi do ljetnih mjeseci 2011, kad je tokom srpnja za vrijeme velikih požara na Jadranu cisterna stacionirana na drugu dislokaciju.   U travnju 2013 dobivamo istu cisternu na privremeno korištenje te navedena cisteran i danas koristi u gašenju požara.

Jedan od važnjih događaja u novijoj povijesti društva dogodio se 2009. godine kada DVD Vinica pokreće natjecanje za seniorske muške ekipe pod nazivom KUP DVD Vinica na kojem nastupa velik broj vatrogasaca, a od 2011. godine na KUP-u su se pridružile ženske ekipe.

U sklopu 122. Godišnje skupštine  održana je prigodna svečanost u potkrovlju vatrogasnog doma DVD Vinica. Kojom prigodom je u potkrovlju vatrogasnog doma DVD Vinica otvorena je na radost svih članova društva vatrogasna zbornica i učionica koju su članovi društva uredili uglavnom samostalnim radom. Novouređene prostorije  uveliko če doprinjeti školovanju  mladih vatrogasaca ne samo sa područja općine Vinica nego i šire. Također če biti namjenjena za čuvanje bogate baštine i arhive društva. Novouređene prostorije blagoslovio je Prečasni Valent Posavec Župnik crkve SV. Marka u Vinici. Otvorenje prostorije obavio je načelnik Općine Vinica g. Marijan Kostanjevac simboličnom predajom ključeva predsjedniku DVD Vinica g. Robertu Kovačić.

Danas je DVD Vinica; Središnje društvo Općine Vinica sa Interventnom postrojbom, koja djeluje na cjelokupnom područjuOpćina Vinica; a po potrebama i dojavi iz operativnog centra 193 djeluje u susjednim općinama.

U 2013 . godini DVD Vinica broji 65 članova; 30 operativnih, koji su osigurani, stručno osposobljeni i u sustavu su SMS poruka za uzbunjivanje, 2 izvršna člana, 11 pričuvnih, 8 veterana I 14 pomažučih članova. Prema zvanju DVD Vinica broji: 2 časnika 1. Klase; 5. Časnika, 6.Dočasnika 1. Klase, 8. Dočasnika 12 vatrogasca 1. Klase; 22 vatrogasca;  9 članova bez zvanja.