PLAN JAVNE NABAVE ZA 2016. GODINU

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (N.N. br. 90/ 11, 83/13 i 143/13.), Dobrovoljno vatrogasno društvo Vinica objavljuje

PLAN

JAVNE NABAVE

ZA 2016. GODINU

U 2016. godini nema planiranih nabava jednakih ili većih od 200.0000,00 kn za koje bi se trebali provoditi postupci sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi.

 U 2016. godini će se nabavljati slijedeća roba i usluge procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20.000,00 kuna, a manje od 200.000,00 kuna za koju se neće provoditi postupci javne nabave, ali se sukladno članku 20. st. 2. Zakona o javnoj nabavi  (NN 90/2011, 83/13 i 143/13)no tim predmetima nabave unose se podaci u plan nabave:

R. br.

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost nabave

 (kn bez PDV-a)

1.

          Kombi vozilo za prijevoz vatrogasaca

199.000,00