Memorijal „Darko Komes“ – 1. intervencijska vježba

1. intervencijska vježba Višnjica

Dana 08.10.2016. godine, DVD Vinica sudjelovala je na Memorijalu „Darko Komes“ – 1.intervencijska vježba, koji je organiziran od strane DVD Višnjica. Na navedenom natjecanju DVD Vinica je sudjelovala sa svojih pet operativnih članova, koji su u natjecateljskom djelu vježbe zauzeli 7. mjesto, dok su u kupu spretnosti zauzeli 1. mjesto, Važno je napomenuti da su operativci DVD Vinica, prvi puta nakon nekoliko godina (tek treći put u svojoj povijesti) sudjelovali na takvoj intervencijskoj vježbi, u kojoj su ekipe natječu u nekoliko izmišljenih situacija, a koje su realne situacijama koje se mogu dogoditi prilikom izlaska na  vatrogasne intervencije. Ovakav tip vatrogasnog natjecanja na našem području javlja se tek u posljednih petnaestek godina.