Javni poziv

Broj: 07-02/2021

02.07. 2021.

Na temelju članka 15. Pravilnika o postupku izbora gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika i zamjenika gradskog, područnog odnosno općinskog vatrogasnog zapovjednika (NN br. 39/21) i članka 26. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19), Predsjedništvo Vatrogasne zajednice općine Vinica raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje općinskog vatrogasnog zapovjednika zapovjednika i zamjenika zapovjednika  

– dobrovoljno obavljanje na mandat od 5 godina

Sukladno članku 51. Zakona o vatrogastvu (N.N. br. 125/19) kandidat treba ispunjavati niže navede uvjete:

 1. Najmanje srednja stručna sprema
 2. Zvanje vatrogasnog časnika
 3. Najmanje 3 godine iskustva na poslovima vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. i 5. Zakona o vatrogastvu (NN br. 125/19) kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18)
 2. Da nije kažnjavan/a za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene  dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (NN br. 110/91, 27/98 – ispravak, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12.)

Uz pismenu prijavu koja treba biti vlastoručno potpisana treba priložiti presliku sljedećih dokumenata:

 1. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 2. Uvjerenje o osposobljenosti (zvanje) u vatrogastvu
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima
 4. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 5. Potvrda o neprekinutom obavljanju poslova vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima u trajanju od najmanje 3 prethodne  godine.

Ostali uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 1. Imaju prebivalište na području Općine Vinica
 2. Dolaze iz redova članica VZO  Vinica
 3. Vozačka dozvola B kategorije
 4. Da je član operativne postrojbe DVD Vinica – samo za zapovjednika, sukladno statutu VZO Vinica

Svi dostavljeni podaci kandidata obrađivat će se samo u svrhu provedbe ovog javnog poziva. Javni poziv bit će poslan na službene e-mail adrese vatrogasnih društava članica VZO Vinica te objavljen na internetskim stranicama DVD Vinica.

Prijave na javni poziv uz obaveznu dokumentaciju dostavljaju se osobno u ured VZO Vinica ili na mail adresu vzo.vinica@gmail.com  do 09. 07. 2021. u 17:00 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku 7 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNIK VZO VINICA:

IVICA  LAZAR