20.04.2016.

title   Dobrodošli na stranice VATROGASNE ZAJEDNICE OPĆINE VINICA, gdje će Vam se predstaviti naša tri dobrovoljna vatrogasna društva: Donje Vratno, Gornje Ladanje i Vinica kao središnje društvo od općeg interesa za područje općine Vinica. Zajednica je osnovana 11.06.1993.g. u tijeku domovinskog rata u Hrvatskoj, nakon preustroja Vatrogasnog saveza općine Varaždin i gašenja „Požarnog centra Vinica“, kao vatrogasnog središta ovog dijela županije. U 2013.g. Zajednica je proslavila 20 g. neprekidnog rada i koordinacije rada dobrovoljnih vatrogasnih društava na području općine Vinica sa ukupno 160 vatrogasaca, dva navalna vozila, tri kombi vozila i tri vatrogasna doma sa spremištima. Povodom obilježavanja obljetnice, Zlatnu Plaketu VZO Vinica dobili su zaslužni dužnosnici: Stanko Kelemen, Stjepan Hohnjec, Andrija Stolnik, Ivan Hrgar, Ivan Mužek, Marko Korpar, Josip Boltek, Ivica Pavlović, Robert Kovačić, Stjepan Hrgar, Miroslav Kelemenić, Marijan Kostanjevec i posthumno Zvonko Hošnjak.  t1

mandatno

dužnosnici Vatrogasne zajednice općine Vinica

razdoblje

Predsjednik

Zapovjednik

Tajnik

1993. – 1997.

Stanko Kelemen – Ladanje Stjepan Hohnjec – Vinica Hošnjak Zvonko – Vratno

1997. – 2001.

Andrija Stolnik – Ladanje Stjepan Hohnjec – Vinica Matijašec Stjepan – Vinica

2001. – 2005.

Ivan Hrgar – Vinica Stjepan Hrgar – Vinica Hošnjak Zvonko – Vratno

2005. – 2009.

Ivan Mužek – Vratno Stjepan Hrgar – Vinica Hošnjak Zvonko – Vratno

2009. – 2013.

Robert Kovačić – Vinica Miroslav Kelemenić – Vinica Tomislav Zrinski – Ladanje

2013. – 2017.

Robert Kovačić – Vinica Miroslav Kelemenić – Vinica Ivica Lazar – Vinica

Svih ovih godina VZO Vinica je radila na; preventivi, školovanju novih i doškolovanju postojećih kadrova, organizaciji vatrogasnih natjecanja, obilježavanja mjeseca zaštite od požara, društvenih aktivnosti, suradnji sa udrugama, crkvom, općinom Vinica. Možemo istaknuti i suradnju sa Vatrogasnom zajednicom Varaždinske županije, u čijim tijelima aktivno svojim radom sudjeluju i doprinose Predsjednik i Zapovjednik VZO Vinica. t2 Članovi skupštine VZO Vinica  od 2009.-2013.g. s lijeva na desno: Korpar Marko, Ivica Pavlović dopredsjednik, Dragutin Veg, Tomica Šaško dozapovjednik, Robert Kovačić Predsjednik, Miroslav Kelemenić Zapovjednik, Ivica Boltek, Ivan Krajnc, Ivan Hrgar Zajednica se financira iz proračuna općine Vinica. Operativne zadaće uspješno i na vrijeme je odrađuje interventna vatrogasna postrojba u sastavu DVD Vinice. Tradicija vatrogastva na području ovog dijela Varaždinske županije seže u davnu 1889.g. kad je osnovano i danas još uvijek neprekidno djeluje DVD Vinica, jedno od najstarijh seoskih vatrogasnih društava.

Robert Kovačić – Predsjednik VZO Vinica

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJE VRATNO

t12

U malom selu Donje Vratno, davne 1938.g. 11. lipnja, na poticaj nekolicine entuzijasta u kući Kolarek Stjepana, bez financijske potpore, uz podršku Mija Vrbnjak i mještana osnovano je dobrovoljno vatrogasno društvo. Glavnu podršku i potporu članovima Društva pružaju općinski čelnici Mato Jaklin, Koloman Kereškeni i vatrogasni starješina Marijan Dolanski.

Od osnutka Društvo broji 25 aktivnih članova, a iste godine kupuje agregat DKV i oko 130 metara tlačnih cijevi. Rad društva prekida drugi svjetski rat, a nakon rata, Društvo radi na obnavljanju i formiranju mladog kadra, Ivan Vrbnjak i Ivan Švoger još su i danas naši članovi. Zahvaljujući predsjedniku Komune u Vinici Janku Pehardi društvo dobiva gradilište na kojem se 1962.g. dograđuje uz spremište zbornica a izgrađene su i vatrogasne cisterne od 30.000 litara. Godine 1972. izgrađena je vatrogasna dvorana a 1977.g. kupujemo prvo vatrogasno kombi vozilo od DVD-a Vinica i nabavlja se vatrogasni agregat Rosenbauer dobrovoljnim prilozima svih mještana sela. Članovi društva 1993.g. sudjeluju u osnivanju Vatrogasne zajednice općine Vinica čiji su danas članovi a u određenom razdoblju vršili su i dužnosti u Skupštini VZO Vinica. Tako je g. Ivan Mužek bio je Predsjednik, g. Zvonko Hošnjak Tajnik a g.Ivica Pavlović Dozapovijednik VZO Vinica. U radu društva važna je i 1998. godina u kojoj društvo dograđuje vatrogasnu dvoranu sa uređenim sanitarnim prostorijama i nabavlja novu vatrogasnu zastavu društva, a 2007. g. postojeće vozilo kombi zamjenjeno je sa vozilom TAM. Društvo radi kontinuirano i uspjeva 2008. g. uz pomoć svih 64 člana proslaviti 70. godina rada i postojanja, te tom prilikom obnavlja vatrogasnu dvoranu i spremište sa vanjskom fasadom dok općina Vinica sufinancira kompletnu stolariju objekta. U 2011.g. načelnik općine Vinica Marijan Kostanjevec odobrava financijska sredstva za izmjenu krovišta čitavog objekta. Danas u 2013.g. Društvo posvećuje pažnju osposobljavanju, doškolovanju i opremanju članova potrebnom vatrogasnom opremom. Društvo broji 60 članova od toga; 1 počasni časnik, 1 dočasnik I.Kase, 3 dočasnika, 9 vatrogasaca I. Klase, 15 vatrogasca, 10 pomažućih i 25 podupirajučih članova. Sve to ne bi bilo moguće da zadnjih 30 godina društvo nije vodila nekolicina hrabrih i požrtvovnih ljudi; g.Ivan Mužek, dugogodišnji predsjednik društva, danas počasni predsjednik, Ivica Pavlović zapovijednik, danas predsjednik, Tomo Kolarek zamjenik predsjednika, Stjepan Banfić i Zvonko Hošnjak bili su tajnici (danas su pokojni), Mirko Šincek blagajnik, Matija Horvat tajnik,Tomica Šaško zapovjednik, Zlatko Skrbnik zamjenik zapovjednika a Slavko Humek spremištar društva.

Ivica Pavlović, Predsjednik DVD Donje Vratno

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJE LADANJE

t13

Povijest DVD Gornje Ladanje započinje 14.06.1961.g. zahvaljujući njegovim prvim začetnicima: Petar Kolenko, Škarika Marko, Ivan Čerepinko, Plasajc Stanko, Zrinski Stjepan, Brodar Marko, Brodar Tomo, Pajtak Ivan, Pajtak Tomo, Mijo Mikac, Stanko Kelemen i Bahun Stjepan. DVD u početku broji 15 aktivnih članova i od tada djeluje neprekidno. Broj članova zainteresiranih za rad iz godine u godinu se povečava. Danas društvo broji 15 aktivnih-operativnih članova, 17 izvršnih članova i veterana, 15 pomažućih članova i 9 pripadnika mladeži. Od važnjih događaja u radu društva možemo izdvojiti 1962.g. kad je kupljen prvi agregat savica. Donacijama mještana Gornjeg Ladanja 1975.g. kupljeno je novo kombi vozilo marke Imv 1600. Od vatrogasnog saveza tadašnje općine Varaždin 1981.g. dobili smo u vlasništvo i korištenje novi agregat rossenbauer a vatrogasna sirena je instalirana 1990.g. Na poticaj upravnog odbora DVD-a i još tada skupštine mjesne zajednice Ladanje Gornje 1989. g. počela je dogradnja vatrogasnog doma i garaža. Sredstva su osigurana samodoprinosom mještana te dobrovoljnim radom vatrogasaca i mještana gdje je utrošeno 20.704 radnih sati. Na svečanoj proslavi povodom 50.g. neprekidnog rada DVD Gornje Ladanje 25.06.2011.g. blagoslovljeno je novo kombi vozilo marke Opel Vivaro koje je kupljeno vlastitim sredstvima.

Upravni odbor

t4

t5

Sjede sa lijeva na desno: Lazar Ivica blagajnik, Punčec Dražen, Bek Miljenko, Boltek Ivica Zapovjednik, Kovačić Robert Predsjednik, Kelemenić Miroslav Tajnik, Hrgar Ivan, Boltek (M) Stjepan, Milec Marijan i Kornet Darko zamjenik Zapovjednika. Stoje sa lijeva na desno:Kovačić Dario, Leskovar Nikola, Bek Mario, Kolarek Ivica, Pavlović Tihomir, Šaško Tomica, Verbić Stjepan, Žmegač Vlado, Rudančić Robert, Hohnjec Stjepan, Punčec Marko, Galeković Dubravko, Komes Siniša i Herceg Dalibor. Nedostaju još iz matične knjige: veterani,vatrogasna mladež, pomažući članovi i jedan dio operativnih članova 

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO VINICA u 2014.g. obilježava

125. godina neprekidnog djelovanja, zaštite i spašavanja ljudi i imovine

Dobrovoljno vatrogasno društvo u Vinici osnovano je na veliku radost mještana Vinice i okolnih sela, « obćom ponukom Presvijetlog gospodina Kraljevskog vrhovnog župana « Radoslava plemenitog Rubide Zihy-a, 27. siječnja 1889. godine. Odmah je započelo sa radom vatrogasnom ručnom špricom u koju se voda morala nalijevati, da bi se iz nje mogla pumpati u garište (poklon grofa Marka Bombelesa, pokrovitelja društva, prilikom osnivanja). Iz statističkih podataka Popisa društva i vatrogasnih sprava od 12.veljače 1938.g. Vatrogasne župe Varaždin saznajemo da DVD Vinica po broju članova malo zaostaje za DVD Varaždinom, da članovi od početka imaju društvene odore, liječnika, barjak, sprave, tamburaški orkestar, limenu glazbu, pjevačko društvo. Društvene knjige vode uredno i točno, te služe za primjer ostalim društvima.Jedno su od najstarijih u županiji i jedno od najstarijih seoskih vatrogasnih društava. Vatrogastvo u Vinici tradicija je koja se prenosi sa koljena na koljeno. Vinički vatrogasci dobrovoljno su, nesebično i bez naknade, ugradili sate svog vremena, svog života da svojom požrtvovnošću osiguraju sigurnost mještana općine Vinica, kao i mještana susjednih općina od Požara i drugih opasnosti.

Povijesni trenutak za Viničke vatrogasce; 15.08.1937.g. Zapovjednik DVD Vinica g. Marijan Dolanjski vodi vatrogasce Vatrogasne župe Varaždin, Jelačić Placom u Zagrebu i traži odcjepljenje od vatrogasnog saveza Kraljevine Jugoslavije.  t6 Danas je DVD Vinica, Središnje društvo sa Interventnom vatrogasnom postrojbom, koje djeluje na području općine Vinica a prema potrebama i dojavi iz operativnog centra 193 i u susjednim općinama. Vozila su spremna izaći u svakom trenutku a DVD Vinica, broji 65 članova od toga 30 operativnih članova koji su osigurani, stručno osposobljeni, sa liječničkom svjedodžbom u sustavu SMS poruka za uzbunjivanje operativnog centra 193, opremljeni sa potrebnom osobnom zaštitnom opremom.  U prosjeku samostalno odrađujemo 27 intervencija gašenja godišnje, sa prosjećno 12 vatrogasaca i dva vozila (prethodnih godina daleko manje, prosjek 8 gašenja godišnje). t7     U potkrovlju vatrogasnog doma nalazi se zbornica a uz vatrogasni toranj sa sirenom u 3 grijane garaže imamo navalna vozila; TAM 125 iz 1978.g. sa 2.500 lit. vode (darivan na proslavi 100 g. DVD-a od KOKA Varaždin) i DAF 1300 iz 1980.g. sa 2.500 lit. vode (kupljen donacijama mještana Vinice, Marčana, Vinice Brijega, Peščenice i Goruševnjaka uoči proslave 110. godina neprekidnog djelovanja DVD Vinica) te staro VW kombi vozilo  za prijevoz 8 vatrogasaca. Plan je da se u 2014.g. zastarjeli vozni park obnovi, za brzo i uspješno djelovanje u brdskom području naše kao i susjednih općina, da ljudi i imovina budu sigurni. Tokom godine održavamo; sastanke, školovanja, praktične vježbe, vatrogasno natjecanje KUP DVD Vinica, dijelimo preventivni letak, vatrogasni godišnjak i vlastiti kalendar, vršimo pregled hidranata, dajemo posljednju počast preminulim članovima, surađujemo sa vrtićem, osnovnom i srednjom školom, crkvom i svim udrugama iz općine Vinica, kao i sa općinom Vinica. DVD Vinica nositelj je Vatrogasne zajednice općine Vinica, koja je član Vatrogasne zajednice Varaždinske županije, koja čini sastavni dio Hrvatske vatrogasne zajednice.   t8 1.Kup DVD Vinice 2009.g. operativci sa lijeva na desno; Vinko Prizl, Marijan Milec, Dario Kovačić, Robert Rudančić, Dubravko Galeković, Ivan Krajnc, Ivan Hrgar, Tomislav Leskovar, Robert Kovačić Predsjednik, Darko Kornet, Miljenko Bek, Ivica Hrgar, Ivica Lazar, Miroslav Kelemenić Tajnik. Ivica Boltek Zapovjednik, Dalibor Herceg, Pavao Šipek, Dražen Punčec, Josip Boltek i Ivan Kolarek. t9 U razdoblju 2009-2013.g. Društvom je upravljao Upravni odbor sastavljen od 13 članova, sa lijeva na desno: Lazar Ivica Blagajnik, Milec Marijan, Kelemenić Miroslav Tajnik, Hrgar Ivan, Boltek Josip, Boltek Ivica Zapovjednik, Bek Miljenko, Robert Kovačić Predsjednik, Galeković Dubravko, Krajnc Ivan zamjenik Predsjednika, Punčec Dražen, Kornet Darko zamjenik Zapovjednika, nedostaje Hrgar Stjepan.

Robert Kovačić, Predsjednik DVD Vinica